پذیرش و نمونه برداری

واحد پذیرش و نمونه برداری آزمایشگاه با کادری مجرب و فضایی مدرن و پیشرفته در خدمت مراجعه کنندگان گرامی می باشد