ارتباط با ما

آزمایشگاه
تشخیص طبی
آراد

تلفن تماس: 32534406 (81) 98+
ایمیل: info@aradmedlab.ir
نشانی: همدان پیاده راه بوعلی جنب بانک رفاه ساختمان پزشکان آراد